Sídlo, adresa a fakturačné údaje spoločnosti

ADRESA: Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava 35

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka 141338/B

IČO: 52 724 301

DIČ: 2121128900

IČ DPH: SK 2121128900

Telefón: 0911 22 03 09

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK09 1100 0000 0029 4407 8867

Email: aquagas.servis@gmail.com 

 

Kontakt

Konateľ spoločnosti: Dominika Královičová

Tel. kontakt: 0948 47 48 74

E-mail: fakturacie@aquagas-servis.sk

 

Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Robert Cintavý

Tel. kontakt: 0911 22 03 09

E-mail: aquagas.servis@gmail.com

 

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Ing. Robert Cintavý

Tel. kontakt: 0911 22 03 09

E-mail: aquagas.servis@gmail.com