Slider

Kliknite na PDF pre stiahnutie dokumentov.

Všeobecné informácie o spoločnosti

 • Identifikačné údaje – AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF
 • Rozhodnutie ÚRSO č.0051 / 2019 / P-PE o vydaní  povolenia na podnikanie v energetike č. 2019P 0316 pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o.  pre predmet podnikania – PLYNÁRENSTVO – Distribúcia plynu – PDF
 • Príloha č. 1 k povoleniu na podnikanie v energetike č. 2019P 0316 – Miesto podnikania -Vymedzené územie Marianka PDF
 • Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti k povoleniu na podnikanie v energetike č. 2019P 0316 pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o.PDF

Obchodno-technické informácie: Domácnosť

 • Žiadosť o pripojenie do distribučnej sieti plynu AQUAGAS SERVIS s.r.o. – DOMÁCNOSŤ PDF
 • Zmluva o pripojené k distribučnej sieti plynu AQUAGAS SERVIS s.r.o. – DOMÁCNOSŤ – PDF 

Obchodno-technické informácie: Mimo domácnosť

 • Žiadosť o pripojenie do distribučnej sieti plynu AQUAGAS SERVIS s.r.o. – MIMO DOMÁCNOSŤ – PDF
 • Zmluva o pripojené k distribučnej sieti plynu AQUAGAS SERVIS s.r.o. – MIMO DOMÁCNOSŤ PDF 

Prevádzkový poriadok

 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2020/P-PP- Schválenie prevádzkového poriadku spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF
 • Prevádzkový poriadok spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF

Cenníky

 • Cenník 2021:
  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0009_2020_P – Cena za prístup do DS a distribúciu plynu pre AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF
  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0011_2020_P – Maximálna cena za pripojenie do DSP AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF 
 • Cenník 2020:
  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0009_2020_P – Cena za prístup do DS a distribúciu plynu pre AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF
  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0011_2020_P – Maximálna cena za pripojenie do DSP AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF 

Technické podmienky + informácie

 • Technické podmienky spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o.PDF
 • Príloha č.1 k technickým podmienkam PDS plynu AQUAGAS SERVIS s.r.o. na Vú Marianka – PDF
 • Stavebná pripravenosť – Návod na prípravu pre montáž meradla -plynomeru – PDF

Výkazníctvo a legislatíva: Štandardy kvality

 • Za rok 2020:
  • Evidencia štandov kvality za rok 2020 – PLYN DISTRIBÚCIAPDF

Výkazníctvo a legislatíva: Licencia a miesto podnikania

 • Rozhodnutie ÚRSO č.0051 / 2019 / P-PE o vydaní  povolenia na podnikanie v energetike č. 2019P 0316 pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o.  pre predmet podnikania – PLYNÁRENSTVO – Distribúcia plynu – PDF
 • Príloha č. 1 k povoleniu na podnikanie v energetike č. 2019P 0316 – Miesto podnikania -Vymedzené územie Marianka – PDF
 • Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti k povoleniu na podnikanie v energetike č. 2019P 0316 pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF

Dodávatelia plynu do DSP

 • Za rok 2021:
  • Dodávatelia plynu v DSP AQUAGAS SERVIS s.r.o. pre Vú Marianka – PDF
 • Za rok 2020:
  • Dodávatelia plynu v DSP AQUAGAS SERVIS s.r.o. pre Vú Marianka – PDF

Zraniteľný odberateľ

 • Poučenie dotknutej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov – PDF
 • Tlačivo pre ZRO – Oznámenie o zraniteľnom odberateľovi podľa § 78 vyhlášky 24-2013 Z.z. – PDF
 • Kontakt pre zraniteľných odberateľov – AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF

Kontakty