Kliknite na PDF pre stiahnutie dokumentov.

Postup pre vybavenie stanoviska spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o. k vydaniu stavebného povolenia. – PDF

Postup pre vybavenie stanoviska spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o. k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na stavbu. – PDF

Postup pre vybavenie stanoviska spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o. k projektovej dokumentácii a k vydaniu územného rozhodnutia k stavbe..doc – PDF

Žiadosť – Reklamácia na spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF

Cenník 2022:

  • Cenník – Vyjadrenia spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF

Cenník 2021:

  • Cenník – Vyjadrenia spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF