Slider
Kliknite na PDF pre stiahnutie dokumentov.

Všeobecné informácie o spoločnosti

 • Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o. –  PDF
 • Potvrdenie o registrácii – AQUAGAS SERVIS s.ro. – VK – Voda odpadová – PDF

Obchodno-technické informácie pre producentov

 • Návod – Ako správne používať domovú splaškovú kanalizáciu – PDF

Cenníky

Cenník 2023:

 • Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o., platná 2023 – 2027 – PDF
 • Cenník výkonov a služieb súvisiacich s odvádzaním a čistením odpadových vôd verejnou kanalizáciou –  PDF
 • Cenník ostatných výkonov a služieb súvisiacich s odvádzaním a čistením odpadových vôd verejnou kanalizáciou – PDF

Cenník 2022:

 • Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou platná od 1.1.2022-31.12.2022 pre AQUAGAS SERVIS s.r.o.. – PDF
 • Cenník výkonov a služieb súvisiacich s odvádzaním a čistením odpadových vôd verejnou kanalizáciou –  PDF
 • Cenník ostatných výkonov a služieb súvisiacich s odvádzaním a čistením odpadových vôd verejnou kanalizáciou – PDF

Cenník 2021:

 • Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre rok 2021 – PDF
 • Cenník výkonov a služieb súvisiacich s odvádzaním a čistením odpadových vôd verejnou kanalizáciou –  PDF
 • Cenník ostatných výkonov a služieb súvisiacich s odvádzaním a čistením odpadových vôd verejnou kanalizáciou – PDF

Cenník 2020:

 • Cenník platný 7.4.2020 – 30.9.2020
  • VODNÉ + STOČNÉ pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. -platnosť od 7.4.2020 – 30.9.2020 – PDF
 • Cenník platný 1.10.2020 – 31.12.2021
  • VODNÉ + STOČNÉ pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. -platnosť od 1.10.2020 – 31.12.2021 – PDF

Technické podmienky + informácie

 • Návod – Ako správne používať domovú splaškovú kanalizáciu – PDF

Výkazníctvo a legislatíva- Štandardy kvality

 • Pre rok 2022
  • Evidencia štandardov kvality za rok 2022 – VODA odpadová – PDF
 • Pre rok 2021
  • Evidencia štandardov kvality za rok 2021 – VODA odpadová – PDF
 • Pre rok 2020
  • Evidencia štandardov kvality za rok 2020 – VODA odpadová – PDF

Kontakty