Slider
Kliknite na PDF pre stiahnutie dokumentov.

Všeobecné informácie o spoločnosti

 • Identifikačné údaje – AQUAGAS SERVIS s.r.o – PDF
 • Potvrdenie o registracii – AQUAGAS SERVIS s.ro. – VK – Voda odpadová – PDF

Obchodno-technické informácie pre producentov

 • Návod – Ako správne používať domovú splaškovú kanalizáciu – PDF

Cenníky

Cenník 2021:

 • Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre rok 2021 – PDF

Cenník 2020:

 • Cenník platný 7.4.2020 – 30.9.2020
  • VODNÉ + STOČNÉ pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. -platnosť od 7.4.2020 – 30.9.2020 – PDF
 • Cenník platný 1.10.2020 – 31.12.2021
  • VODNÉ + STOČNÉ pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. -platnosť od 1.10.2020 – 31.12.2021 – PDF

Technické podmienky + informácie

 • Návod – Ako správne používať domovú splaškovú kanalizáciu – PDF

Výkazníctvo a legislatíva- Štandardy kvality

 • Za rok 2020:
  • Evidencia štandardov kvality za rok 2020 – VODA odpadová – PDF

Kontakty