Slider

Kliknite na PDF pre stiahnutie dokumentov.

Všeobecné informácie o spoločnosti

 • Identifikačné údaje – AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF
 • Potvrdenie o registracii – AQUAGAS SERVIS s.ro. – VV – Voda pitná – PDF

Cenníky

Cenník 2021:

 • Maximálna cena pre dodávku pitnej vody pre rok 2021 PDF

 Cenník 2020:

 • Cenník platný 7.4.2020 – 30.9.2020
  • VODNÉ + STOČNÉ pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. -platnosť od 7.4.2020 – 30.9.2020 – PDF
 • Cenník platný 1.10.2020 – 31.12.2021
  • VODNÉ + STOČNÉ pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. -platnosť od 1.10.2020 – 31.12.2021 – PDF

Výkazníctvo a legislatíva- Štandardy kvality

 • Za rok 2020:
  • Evidencia štandardov kvality za rok 2020 – VODA pitná – PDF

Kvalita pitnej vody

 • Minimálne rozbory  pitnej vody:
  • Za rok 2021
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 31.3.2021 – PDF 
  • Za rok 2020
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 26.03.2020 – PDF
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 10.8.2020 – PDF
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 29.9.2020 – PDF
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 2.12.2020 – PDF

Kontakty