Slider

Kliknite na PDF pre stiahnutie dokumentov.

Všeobecné informácie o spoločnosti

 • Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o. – PDF
 • Potvrdenie o registrácii – AQUAGAS SERVIS s.ro. – VV – Voda pitná – PDF

Cenníky

Cenník 2023:

 • Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o., platná 2023 – 2027 – PDF
 • Cenník výkonov a služieb súvisiaci so zásobovaním pitnou vodou verejným vodovodom – PDF
 • Cenník ostatných výkonov a služieb súvisiaci so zásobovaním pitnou vodou verejným vodovodom – PDF

Cenník 2022:

 • Maximálna cena pre dodávku pitnej vody pre rok 2021 PDF
 • Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou platná od 1.1.2022 – 31.12.2022 pre AQUAGAS SERVIS s.r.o.. – PDF
 • Cenník výkonov a služieb súvisiaci so zásobovaním pitnou vodou verejným vodovodom – PDF
 • Cenník ostatných výkonov a služieb súvisiaci so zásobovaním pitnou vodou verejným vodovodom – PDF

Cenník 2021:

 • Maximálna cena pre dodávku pitnej vody pre rok 2021 PDF
 • Cenník výkonov a služieb súvisiaci so zásobovaním pitnou vodou verejným vodovodom – PDF
 • Cenník ostatných výkonov a služieb súvisiaci so zásobovaním pitnou vodou verejným vodovodom – PDF

 Cenník 2020:

 • Cenník platný 7.4.2020 – 30.9.2020
  • VODNÉ + STOČNÉ pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. -platnosť od 7.4.2020 – 30.9.2020 – PDF
 • Cenník platný 1.10.2020 – 31.12.2021
  • VODNÉ + STOČNÉ pre spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. -platnosť od 1.10.2020 – 31.12.2021 – PDF

Výkazníctvo a legislatíva- Štandardy kvality

 • Pre rok 2022
  • Evidencia štandardov kvality za rok 2022 – VODA pitná – PDF
 • Pre rok 2021
  • Evidencia štandardov kvality za rok 2021 – VODA pitná PDF
 • Pre rok 2020
  • Evidencia štandardov kvality za rok 2020 – VODA pitná – PDF

Kvalita pitnej vody

 • Pre rok 2023
  • Úplný rozbor pitnej vody: 
   • Úplný rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 11.12.2023 – PDF 
  • Minimálne rozbory pitnej vody
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 28.9.2023 – PDF
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 4.4.2023 – PDF
 • Pre rok 2022
  • Minimálne rozbory pitnej vody
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 6.12.2022 – PDF
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 28.9.2022 – PDF
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 28.3.2022 – PDF
 • Pre rok 2021
  • Minimálne rozbory pitnej vody:
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 9.11.2021 – PDF
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 1.10.2021 – PDF
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 31.3.2021 – PDF 
  • Úplný rozbor pitnej vody:
   • Úplný rozbor vzorky pitnej vody pre roky 2020 a 2021 – PDF
 • Pre rok 2020
  • Minimálne rozbory pitnej vody:
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 2.12.2020 – PDF
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 29.9.2020 – PDF
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 10.8.2020 – PDF
   • Minimálny rozbor vzorky pitnej vody zo dňa 26.03.2020 – PDF
  • Úplný rozbor pitnej vody:
   • Úplný rozbor vzorky pitnej vody pre rok 2023 – 
   • Úplný rozbor vzorky pitnej vody pre roky 2020 a 2021 – PDF

Kontakty